Human Resources

• İnsana değer veren, katılımcılığın ve yaratıcılığın özendirildiği bir yönetim sistemi kurmak.

• Bulunduğu yer ve çalıştığı koşullardan mutlu,beklentileri yeterince karşılanmış,verimli bir kadro oluşturmak.

• Çalışanlarımızın iş çerçevelerine uygun olarak gerekli eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve uygulamak.